Henk Claasen

ALS kreeg Henk Claasen er niet onder

Over de ongeneeslijke spierziekte ALS valt weinig romantisch te vertellen. Opgesloten in je eigen lichaam, zie je machteloos hoe één voor één je lichaamsfuncties uitvallen. Maar de bekende Nijkerker Henk Claasen wist als geen ander ALS naar zijn hand te zetten.

Een man met een ongelofelijke drive. Dat was de op 23 maart overleden Henk Claasen. Hij werd 65 jaar. Partner Jacquelien de Jong: ,,Henk kon als geen ander mobiliseren en organiseren. Dat was zijn lust en zijn leven. Als docent Nederlands op het Farel College in Amersfoort organiseerde hij de musical. Later, als conrector op het Corlaer in Nijkerk, organiseerde hij Derdewerelddagen. Hij kreeg iedereen mee, mensen staken graag de handen uit de mouwen als Henk iets bedacht.’’

Raadslid
Naast zijn werk was Henk maar liefst 19 jaar raadslid in Zeist. Ook dat deed hij met verve. Jacquelien: ,,Er waren mensen die speciaal bleven wachten tot Henk zijn zegje had gedaan. Hij was een begenadigd spreker, die zijn standpunten met humor en milde spot wist te brengen. Maar hij durfde ook te zeggen waar het op stond.’’

Pacifist
Bovendien wist Henk ook heel goed waar hij voor stond. Na 19 jaar raadslid te zijn geweest voor GroenLinks, zegde hij zonder te twijfelen zijn lidmaatschap op, toen de partij besloot naar Afghanistan te gaan. ,,Hij was een pacifist, hij handelde naar hoe hij dacht en hield altijd de regie van zijn leven in eigen hand.’’

Nooit boos
Zo ook toen Henk in 2006 getroffen werd door ALS. Van begin af besloot Henk er, zoals altijd, het beste van te maken. Jacquelien: ,,Natuurlijk zie je in eerste instantie je toekomst wegvagen, maar ik heb Henk nooit boos gezien. Echt nooit. Hij dacht in mogelijkheden. Alles wat hij kon, deed hij.’’

Hardhorend
Dus toen de gedreven hardloper niet meer kon lopen, ging hij hardlooptraining geven bij zijn geliefde Atletiek Vereniging Nijkerk. Eerst op de fiets. Soms niet helemaal naar genoegen van zijn clubje. Jacquelien: ,,Hij ging nogal hard en de verwensingen waren niet van de lucht. Gelukkig hoorde hij die niet, want Henk was ook hardhorend.’’

Scootmobiel
Toen fietsen niet meer kon, gaf hij de training per scootmobiel. Het moet een gek gezicht zijn geweest, een man op een scootmobiel met een slinger hijgende hardlopers achter zich aan. Jacquelien: ,,Daarnaverloor de begenadigd spreker zijn stem. Waarop hij besloot boeken te schrijven.’’

Met Sammy en Henk op zeilkamp. FOTO PRIVÉBEZIT
Met Sammy en Henk op zeilkamp. FOTO PRIVÉBEZIT

Trilogie
Jacquelien wist dat Henk een fijne pen had. Hij schreef altijd al verhalen en maakte bovendien elk jaar het Nijkerkse dictee. Toch stond zelfs zij versteld van het tempo en de drive waarmee Henk in twee jaar maar liefst vijf detectives uit de grond wist te stampen. Jacquelien:,,ALS is een zinloze ziekte. De boeken die erover geschreven zijn, lees je niet voor je plezier. Dus besloot Henk een spannende trilogie te schrijven, met een hoofdpersoon die wordt getroffen door ALS.’’

Derde lijk
‘Zo zette hij de situatie toch weer naar zijn hand. Hij maakte ALS draaglijker, bekender en bovendien gaat er 1 euro per verkocht boek naar de Stichting ALS Nederland. Aangezien maar weinig mensen de ziekte krijgen, doet de farmaceutische industrie weinig onderzoek. Henk verbetert dit met zijn boeken, hij heeft een schare fans en de boe-ken gaan als zoete broodjes over de toonbank. Ze kunnen nu ook geleend worden in de bibliotheek.’’ Elke presentatie van een nieuwe detective bij boekhandel Roodbeen in Nijkerk was een happening, waar vele mensen op afkwamen. ,,Henk sprak de mensen dan toe via een spraakcomputer en vertelde op humoristische wijze hoeveel moeite het nu weer had gekost om in zijn hoofd al bij het derde lijk te zijn, terwijl die ene vinger waarmee hij kon typen, het eerste slachtoffer nog niet eens ten grave had gedragen.’’

Oogbesturing
Henk was inmiddels bezig met de tweede trilogie, het derde boek is voor driekwart af gekomen. Pas de laatste maand kon hij echt niet meer typen, de aangeschafte computer met oogbesturing is nooit gebruikt. Jacquelien: ,,Het laatste boek wordt waarschijnlijk afgemaakt door vrienden. Henk deelde het schrijven met veel mensen en daar zitten enkelen tussen die het einde kunnen doen.’’

Prentenatlas
Tot het laatste ging hij door: Henk maakte twee teksten voor de Historische Prentenatlas van Nijkerk, nota bene gepresenteerd op de dag dat hij stierf. Hij werkte met AVN-trainer Arend van Zessen aan een boek over hardlopen en schreef samen met Jacquelien een boek over de geschiedenis van de pastorie waarin ze woonden. Ook het Nijkerkse dictee is klaar en gaat morgen gewoon door.
,,Allemaal kleine wonders die, hoe bescheiden Henk ook was, werden opgemerkt door zijn vrienden en kennissen. Hij mocht vanwege de beademing die hij kreeg, nooit alleen zijn, maar had geen enkele moeite de roosters te vullen. Er was een team van 36 mantelzorgers die allemaal enorm hielpen. Enkele leden van de atletiekvereniging hebben zelfs een cursus gevolgd om Henk te kunnen beademen. Uiteraard regelde Henk de roosters zelf via de computer. Na zeven jaar is hij wel aan ALS overleden, maar de ziekte heeft hem er nooit onder gekregen.’’

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in het AD Amersfoortse Courant van 16 april 2013: ALS kreeg Henk er niet onder

Foto boven: Henk Claasen (Foto: privécollectie fam. Claasen)