Karel van Oordt

Karel van Oordt: zakenman die bad voor wereldvrede

Hoe komt een Amersfoorter ertoe tot vlak voor zijn dood diep betrokken te zijn bij Israël? Karel van Oordt deed niets liever dan iedereen overtuigen van Israël te houden.

Op 15 oktober 1928 werd Karel van Oordt geboren in de Frederik van Blankenheymstraat in Amersfoort. Hij was het derde kind van de vier die er in het gezin geboren zouden worden. Karel had een heel goede band met zijn vader, die de Amerikaanse Kleurstofonderneming had opgericht. Na de oorlog ging Karel in het familiebedrijf aan de slag en al snel bleek hij het zakenbloed van zijn vader geërfd te hebben. Bovendien leek Karel zelfs nog vromer dan zijn vader, die lid was van de Katholiek Apostolische Kerk in Amersfoort.

Bidden
Zoon Roger: ,,Een beweging uit Engeland, die rond 1895 naar Amersfoort is overgewaaid. Centraal staan drie dingen: bidden voor de terugkeer op aarde van Jezus, het herstel van Israël en bidden voor éénheid van de kerk.’’ Allemaal zaken die in de Bijbel staan en Bijbel en bidden stonden dan ook centraal in het leven van Karel. Dochter Susette: ,,We kunnen ons geen dag heugen dat er niet gebeden werd voor Israël en de terugkeer van de Joden naar dat land.’’

Damper
Het stond buiten kijf dat de onwankelbare Karel met iemand binnen de apostolische gemeenschap zou trouwen. Het werd Annie Kropff uit de Nieuwstraat. Roger: ,,De vader van Annie, onze opa, was beeldhouwer, maar kon daar niet van leven. Dus hij runde op Nieuwstraat 7 ook De Hollandse Damper, een koffie-, thee- en tabakszaak en ontmoetingspunt voor Amersfoorters. Wij gingen er als kind elke zondag koffiedrinken. Achteraf beseften we dat het armoe troef was. Mijn moeder was er één van tien kinderen, maar het was er altijd gezellig.’’

Januari 2009: Karel van Oordt op bezoek in Zuid-Israël. PRIVÉFOTO
Januari 2009: Karel van Oordt op bezoek in Zuid-Israël (privéfoto)

Contact
Terwijl Karel en Annie zelf een gezin met acht kinderen stichtten, raakte het familiebedrijf, dat van kleurstoffen was overgestapt naar chemicaliën voor gewasbescherming, een belangrijk Amerikaans agentschap kwijt. Reden voor Karel om contact te zoeken met een Israëlisch gewasbeschermingsbedrijf.

Anni Annie
Dat was het begin van een leven lang zakendoen met Israël.Roger: ,,Hij was zo geraakt door Israël dat hij zelfs vond dat er Hebreeuws geleerd moest worden. Maar aangezien hij zichzelf daar te oud voor achtte, moesten zijn vier oudste kinderen dat maar doen! Er kwam speciaal iemand uit Amsterdam naar vaders kantoor op de Emmalaan om ons Hebreeuws bij te brengen.’’ Susette: ,,Onze moeder deed ook mee. Ik zal nooit één van de eerste lessen vergeten. Ze moest ‘anni Annie’ zeggen, wat ‘ik heet Annie’ betekent.’’

Halve Belg
Karel reisde vaak naar Israël en was veel van huis. Toch wist hij tijd te maken voor zijn grote gezin. Susette: ,,Het was een lieve, gulle, bourgondische man. Hij voelde zich trouwens een halve Belg, omdat zijn moeder van Oostende kwam. Bij voetbalwedstrijden zaten wij Nederland aan te moedi- gen en hij België.’’ Roger: ,,En wij waren een opvanghuis voor probleemgevallen. Er waren altijd gasten in huis met drugsproblemen of wat dan ook. Mijn moeder stond voor iedereen klaar en haar onge- trouwde zussen hielpen mee om het allemaal te kunnen bolwerken.’’

Israël Aktueel
In 1978 verkocht Karel het familiebedrijf om in de kerken te kunnen spreken over Gods terugkeer. In 1980 richtte hij de stichting Christenen voor Israël op, later kwam daar het Israël Producten Centrum bij, beide gerund vanuit Nijkerk en nu aangestuurd door zonen van Karel. De stichting steunt vele projecten in Israël en brengt een maandelijkse krant uit, Israël Aktueel, met 60.000 lezers. De winst die wordt gemaakt door Israëlische producten te verkopen, vloeit terug in de kas van de stichting om nog meer projecten te ondersteunen.

Gedreven
Karel was gedreven in alles wat hij deed. Hij reisde door het hele land om lezingen te geven over zijn grote droom: vrede voor alle volkeren door de terugkeer van Jezus op aarde. Of hij zijn boodschap nu verkondigde voor een zaaltje vol onverstoorbaar breiende plattelandsvrouwen of in de kerk: hij viel altijd op door zijn Bijbelkennis en tomeloze inzet. Roger: ,,Wat hij zelf heel belangrijk vond, was de terugkeer van Russische Joden naar Israël. Tijdens het communisme mochten Joden hun geloof niet belijden en ze mochten Rusland niet uit. We hebben talloze malen voor de Russische ambassade in Den Haag gedemonstreerd en gebeden voor deze mensen. Na de val van de USSR in 1991 zijn er alsnog een half miljoen Russen geïntegreerd in Israël. Een gigantische operatie waar mijn vader veel voor gedaan heeft.’’

Zakenman
In april overleed de met prijzen voor zijn inzet voor Israël overladen Karel van Oordt op 84-jarige leeftijd. Roger en Susette: ,,Hij is in hart en nieren zakenman gebleven. Hij wist zijn spullen en later zijn boodschap met verve te verkopen.’’

Dit artikel verscheen op 22 mei 2013 in AD/Amersfoortse Courant: Van Wieg tot Graf: Karel van Oordt